Duurzaam Ondernemen

Vandecasteele Houtimport is een familie bedrijf waarbij duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staat.

Sedert het jaar 2000 engageert het bedrijf zich via het West‐Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen van de POM om vrijwillig te streven naar continue verbeteringen op bedrijfs ‐en maatschappelijk vlak door evenwichtige aandacht te besteden aan economische, milieu en sociale impact tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering.

Duurzaam ondernemen is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs-en maatschappelijk vlak door sociale, milieu- en economische overwegingen evenwichtig en coherent in bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid te integreren. Continue verbetering en dialoog met alle stakeholders van het bedrijf maken deel uit van dit proces.  Naast ‘People, Planet, Profit zijn drie andere ‘P’s even belangrijk bij het uitwerken van een duurzaamheidsbeleid: het bedrijf moet een duurzaamheidsbeleid (Policy) uitvoeren in al zijn facetten (investeringen, producten, processen, aankopen …), dit veronderstelt betrokkenheid van zowel het management als van de werkvloer (Participation) en het vereist enthousiasme en gedrevenheid bij de medewerkers (Passion). 

Het Charter Duurzaam Ondernemen wordt gebruikt als beleidsinstrument om te streven naar perfectie. Via een actieplan op maat neemt ieder bedrijf concrete initiatieven om op een meer verantwoorde manier te ondernemen. 

 
Een goede jaarbeoordeling levert uiteindelijk een jaarcertificaat van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen op. 
Wanneer de eindbalans na drie jaar positief is, krijgen de ondernemingen het internationaal erkende Unitar-certificaat gelinkt aan de Verenigde Naties.
 
 
SDG 1 : Geen armoede : door zaken te doen met éénpersoonszaken en kleine familiebedrijven wordt een hele gemeenschap ondersteund en kan de gemeenschap leven van het bos. De enige duurzame uitweg uit armoede is door werk.
SDG 2 : Geen honger : FSC®draagt bij tot duurzame voedselproductie. 
SDG 3 : Gezondheid en welzijn : FSC® ondersteunt de gezondheid en welzijn van het personeel door "gezondheid en veiligheid" op de werkvloer toe te voegen als belangrijk criterium om FSC® gecertifceerd te worden voor een bedrijf.  Ook het bouwen van ziekenhuizen, huizen en scholen dragen bij tot het algemeen welzijn van het personeel en hun families.
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs : Eén van de voorwaarden voor een bedrijf om FSC®gecertificeerd te worden is het voorzien van kwalitietsonderwijs in gebieden waar deze voorziening gebrekkig of weinig toegangkelijk is. Een studie in het Congo Basin toont aan dat de onderwijsvoorzieningen bovenop het publieke onderwijs in FSC® gecertifceerde bosconcessies 78 percent is in vergelijking met 33 percent in niet gecertificeerd bosconcessies.
SDG 5 : Gendergelijkheid :FSC® defineert gendergelijkheid tussen mannen en vrouwen en ziet toe dat de verschillen worden weggewerkt door verschillende voorwaarden in te lassen zoals flexibele werkuren, kinderdagverblijf, gelijk lonenbeleid, en dergelijke meer.
SDG 6 : Schoon water en sanitair : FSC® zet in op efficient en duurzaam watergebruik en het beschermen van water gerelateerde eco-systemen.  Bosbouwers zijn verplicht om negatieve impact op de water kwaliteit en kwantiteit te vermijden.
SDG 7: Duurzame en betaalbare energie : FSC® zet in op het vergroten van het gebruik op hernieuwbare energie tegen 2030.
SDG 8: Eerlijk werk en economische groei : FSC® draagt bij tot deze doelstelling door waardig werk, eerlijk loon en het verbieden van kinderarbeid en geforceerde arbeid in hun criteria op te nemen, alsook het beschermen van de arbeidsrechten en welzijn, gezondheid en veiligheid op het werk te vrijwaren.
SDG 12 : Verantwoorde consumptie en productie : FSC® is een tool om duurzame consumptie en productie te promoten.  Een duurzaam bosmanagement ligt hiervoor aan de oorsprong.
SDG 13 : Klimaatactie : Bossen zijn van primordiaal belang om de klimaatverandering tegen te gaan.  Samen met de oceanen staan zij in voor de opname van CO² uit de atmosfeer.  Terwijl een boom groeit wordt de CO² opgeslagen in het hout en deze CO² blijft de hele levensduur van het hout opgeslagen in dit hout. De CO² komt enkel terug vrij indien het hout verbrand wordt.  In FSC®  gecertificeerde tropische bossen wordt 1 tot maximum 3 stammen per hectare gekapt, en wordt de volgende cyclus na 25 to 40 jaren hervat.  Op die manier worden de kaprijpe stammen gebruikt en maken ze plaats voor de nieuwe scheutjes om hun manier weer CO² uit de atmosfeer op te nemen.  Door een economische waarde te geven aan het hout, wordt het bos bewaard. 
SDG 14: Leven in het water : Land gebonden activiteiten dragen bij tot de pollutie van water, zeeën en oceanen.  Dit gebeurt door het massale gebruik van chemicalien, meststoffen en pesticiden.  Deze stoffen worden vooral gebruikt in de landbouw, veeteelt en mijnbouw.  Bosbouwers zijn verplicht om negatieve impact op de water kwaliteit en kwantiteit te vermijden 
SDG 15 : Leven op het land : Bescherm, herstel en promoot duurzaam bosbeheer en stop verlies van biodiversiteit.
SDG 16 :Vrede justitie en sterke publieke diensten : Voor FSC® vormt het opleggen van relevante wetten de basis voor duurzaam bosbeheer.  Het weerspiegelt zich in het eerste principe van FSC® betreffende de wettelijke rechten om te mogen kappen of kap gerelateerde activiteiten uit te oefenen.  Wat corruptie betreft vraagt FSC® aan de bosmanagers om een "niet-omkoop engagement" te tekenen (geen betalen - geen ontvangen) en door specifieke maaatregelen te treffen die ervoor moeten zorgen dat er niet wordt meegedaan aan corrupitie. Op die manier draagt FSC® bij tot de doelstelling om corruptie en omkoping tegen te gaan.
SDG 17: Partnerschappen voor de doelen : FSC® ondersteunt legaal en commercieel bosmanagment praktijken die bijdragen tot het verhogen van de nationale inkomsten door middel van  taxen en bijdragen.   FSC® assisteert in het verbeteren van het imago van tropisch hout in de Noordelijke markten, waar de consument een negatieve perceptie heeft van tropisch hout door de negatieve informatie over de impact op milieu en sociale omgeving.  Op deze manier draagt FSC® bij tot het mobiliseren van binnenlandse bronnen van inkomsten en het verhogen van de export in ontwikkelingslanden.  Ook de manier waarop FSC®  tegemoet komt aan kleinere houtbedrijfjes die onder 1 gezamenlijk groepscertificaat hun FSC® certificatie kunnen behalen.  
 
Vandecasteele Houtimport biedt een zeer uitgebreid gamma van gecertificeerde houtsoorten aan: FSC®, PEFC en OLB.
Naast Tropisch hardhout en Scandinavisch, Russisch en Amerikaans zachthout biedt Vandecasteele Houtimport sedert dit jaar ook Amerikaans loofhout aan. Nu ook gecertificeerd Europees Eiken in on gamma. 

 

Verantwoord Inkoopbeleid =  Responsible Sourcing Policy

1. Commitment by the Management
 
Vandecasteele Timber is committed to procuring products and services that ensure that materials are sourced from legal and well-managed forests. As a cornerstone of that commitment, we will pursue a Responsible Sourcing Programme to promote the use and marketing of legal and environmentally responsible forest products. 
 
Vandecasteele commits itself not be involved in the following activities:
illegal logging or trade in illegal wood and wood products;
violation of traditional and human rights in forestry operations;
destruction of High Conservation Values in forestry operations;
significant conversion of forests to plantations or non-forest use;
introduction of genetically modified organisms in forestry operations;
violation of any of the ILO Core conventions, as defined in the ILO declaration on Fundamental Principles and Rights at work. *ILO (International Labour Organization).
 
2. Legality
 
We are committed to sourcing only wood material that has been produced, processed, and traded in compliance with applicable legislation in the country where the trees were originally harvested, as well as along the entire supply chain.
 
By applicable legislation, we refer to the following types of legislation applicable to harvest and trade of forest products. This definition is intended to meet the EU Timber Regulation: 
 
1. Legal rights to harvest 
1.1 Land tenure and management rights
1.2 Concession licenses
1.3 Management and harvesting planning
1.4 Harvesting permits
 
2. Taxes and fees
2.1 Payment of taxes, royalties and harvesting fees
2.2 Value-added taxes and other sales taxes
2.3 Income and profit taxes
 
3. Timber harvesting activities 
3.1 Timber harvesting regulations
3.2 Protected Sites and species
3.3 Environmental requirements 
3.4 Health and safety
3.5 Legal employment 
 
4. Third parties´ rights
4.1 Customary rights
4.2 Free, Prior and Informed Consent (FPIC)
4.3 Indigenous and traditional peoples' rights
 
5. Trade and transport
5.1 Classification of species, quantities and qualities
5.2 Trade and transport
5.2 Offshore trading and transfer pricing
5.4 Customs regulations
5.5 CITES
 
Additionally, we are committed to taking all measures to avoid wood material obtained from the following sources:
 
Countries with sanctions imposed on timber imports or exports by the UN Security Council or the EU Council.
Countries or areas with prevalence of armed conflicts, for which 'conflict timber' may be a concern. The term conflict timber is used to describe the harvesting or trade of forest products used to fund parties engaged in armed conflicts resulting in serious violations of human rights, violations of international humanitarian law or violations amounting to crimes under international law .
 
Supply chain management and information
We will ensure that information about suppliers and sources of material is collected and evaluated to enable effective risk assessment. 
 
Risk assessment and mitigation
We will carry out risk assessment of all suppliers and supplies of wood to evaluate the risk that the material or products being sourced originate from an illegal source or have been illegally traded. In case risks are identified and cannot be classified as negligible we will carry out appropriate risk mitigating actions to avoid any potential risk. 
 
Monitoring and verification
We will carry out applicable monitoring of internal systems and procedures. As necessary and applicable, access will also be made for external audits, to allow verification that the relevant systems are in place and implemented as required.
 
3. Environmental responsibility
 
We are committed to promoting responsible stewardship toward the environment and its natural resources. We are committed to reducing the impact on the environment caused by our own activities or those activities carried out by our suppliers and sub-suppliers.
Since the year 2000 we manage this through the Corporate Sustainability Charter by signing up to environmental objectives exceeding applicable environmental legislation. Companies who have participated over 3 years and who have incorporated the 17 Sustainability Goals of the United Nations will receive from CIFAL FLANDERS an UNITAR certificate (United Nations Institute for Training and Research.
This year the Charter brings Vandecasteele Houtimport a step closer to obtaining the Unitar Cifal Certificate.
 
Certification
We are committed to procuring wood products that have been certified against an internationally recognized standard for responsible forest management, where possible, to ensure that the material originates from a well-managed forest.
 
Continuous improvement
We hereby commit to continuously improve the sustainability level of our sourcing by:
Accurately assessing the countries of origin and if necessary each single supplier.
Continually improve our products and systems that ensure traceability and performance adopted to the situation of our suppliers.
Favouring stricter and more credible certification and verification standards and sourcing requirements, and by avoiding sourcing from unknown or unsustainable sources.
 
4. Social responsibility
 
We are committed to avoid engaging in or benefitting from controversial business practices, such as, but not limited to: 
 
Any form of forced labour.
The use of child labour. 
Respect fundamental human rights.
Adopt ethical business practices.
 
If we become aware that any of these issues are relevant in our organisation or any of our suppliers, we are committed to taking relevant steps to mitigate any such situation.
 
5. Review and adaptation of this policy
 
We will ensure that this policy, and related documents, are periodically reviewed and appropriately revised.
 
6. Communications and stakeholders
 
This policy shall be available publicly and will be communicated to suppliers and interested parties.
Each supplier must adhere to our commitment by:
Assure compliance with national and internationl legal requirements.
Respect fundamental human rights.
Avoid adverse impact on communities.
Adopt ethical business practices.
 
Signed by: 
Owner - Stefaan Vandecasteele

Membership ATIBT

We believe in a durable and sustainable futur of our forests. By giving  the timber a commercial value, the futur of our forests are guaranteed.

Sustainable Tropical Timber - USE IT OR LOSE IT!