Duurzaam Ondernemen

Vandecasteele Houtimport is een familie bedrijf waarbij duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staat.

Sedert het jaar 2000 engageert het bedrijf zich via het West‐Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen van de POM om vrijwillig te streven naar continue verbeteringen
op bedrijfs ‐en maatschappelijk vlak door evenwichtige aandacht te besteden aan economische, milieu en sociale impact tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering.

Duurzaam ondernemen is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs-en maatschappelijk vlak door sociale, milieu- en economische overwegingen evenwichtig en coherent in bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid te integreren. Continue verbetering en dialoog met alle stakeholders van het bedrijf maken deel uit van dit proces.  Naast ‘People, Planet, Profit’ zijn drie andere ‘P’s even belangrijk bij het uitwerken van een duurzaamheidsbeleid: het bedrijf moet een duurzaamheidsbeleid (Policy) uitvoeren in al zijn facetten (investeringen, producten, processen, aankopen …), dit veronderstelt betrokkenheid van zowel het management als van de werkvloer (Participation) en het vereist enthousiasme en gedrevenheid bij de medewerkers (Passion).

Het Charter Duurzaam Ondernemen wordt gebruikt als beleidsinstrument om te streven naar perfectie.

Vandecasteele Houtimport biedt een zeer uitgebreid gamma van gecertificeerde houtsoorten aan: FSC®, PEFC en OLB.

Naast Tropisch hardhout en Scandinavisch, Russisch en Amerikaans zachthout biedt Vandecasteele Houtimport sedert dit jaar ook Amerikaans loofhout aan. Nu ook gecertificeerd Europees Eiken in on gamma. 

Verantwoord Inkoopbeleid

VANDECASTEELE HOUTIMPORT heeft een Directeur aangesteld als verantwoordelijke voor het doorvoeren van dit beleid en zal ervoor instaan dat relevante kwesties m.b.t. duurzaamheid regelmatig zullen worden besproken op het hoogste managementniveau.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT zal ervoor zorgen dat alle werknemers die betrokken zijn bij de aankoop van hout op de hoogte zijn van de beleidsverbintenissen, en de passende opleiding en training krijgen om dit beleid volledig door te voeren.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT erkent dat het een verantwoordelijkheid draagt t.o.v. het milieu, de klanten, de leveranciers en het personeel om zijn handelsactiviteiten te baseren op goed beheerde bossen.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT verbindt zich ertoe al zijn hout in te kopen bij bronnen met een minimaal wettelijk risico en die de voorkeur geven aan goed beheerde bossen en zal binnen het kader van het zorguvldigheidsstelsel een risicobeoordelingswerktuig inzetten om bewijs van naleving door de leveranciers te verzamelen.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT erkent dat een geloofwaardige onafhankelijke certificering van bossen en CoC zekerheid bieden dat het hout van legale en goed beheerde bossen afkomstig is.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT zal uitsluitend labels of certificaten aanvaarden of gebruiken die milieu- of duurzaamheidsverklaringen bevatten die worden ondersteund door publiek beschikbare normen die worden opgesteld in een volledig participatief, transparant en objectief proces en worden gecontroleerd door onafhankelijke derde partijen.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT zal niet aanzetten tot boycots of verboden tegen specifieke houtsoorten. Het bedrijf zal echter stoppen met de inkoop van alle hout en houtproducten waarvan de toelevering in strijd is met enige internationale reglementering.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT verbindt zich ertoe om het aandeel van hout en houtproducten die afkomstig zijn uit legale en goed beheerde gecertificeerde bossen voortdurend te vergroten.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT is niet direct of indirect betrokken bij de volgende activiteiten:
 
a) Illegale houtkap of handel in illegaal hout of bosproducten;
 
b) Schending van traditionel rechten en mensenrechten bij bosbouwactiviteiten;
 
c) Vernietiging van "high conservation values" bij bosbouwactiviteiten.
 
d) Significante omzetting ('conversie') van bossen in plantages of ander landgebruik;
 
e) Introductie van genetisch gemodificeerde organismen ('GMOs') in bosbouwactiviteiten;
 
f) Schending van enig onderdeel van de ILO Core Conventions, zoals gedefinieerd in de ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998.

Ondertekend door:

Eigenaar, Stefaan Vandecasteele, 8.01.2018

Membership ATIBT

We believe in a durable and sustainable futur of our forests. By giving  the timber a commercial value, the futur of our forests are guaranteed.

Sustainable Tropical Timber - USE IT OR LOSE IT!